banner cfpct.ro
Home item Inventor item Inventor simulare
Curs Autodesk Inventor simulare Cfp Don Bosco
Curs Inventor simulare

Titlul cursului:

Mânuirea avansată a utilitarelor de proiectare asistată parametrizată: Inventor: validarea prototipurilor digitale - simulări cinematice și dinamice

Domeniul ocupaţional:

Proiectare asistată parametrizată

Descriere curs:

Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.

Obiective:

Obiectivul general al acestui curs este învăţarea instrumentelor electronice pentru proiectare parametrizată, verificarea modelelor parametrizate şi adnotarea acestora, imprimarea rapoartelor privind comportamentul unui sistem parametrizat ca prototip digital.
Obiective specifice:
- înțelegerea principiilor fundamentale și modurilor de lucru recomandate pentru analiza proiectelor și crearea simulărilor dinamice ale mecanismelor cu Autodesk Inventor Professional;
- învățarea modului de validare a prototipurilor digitale prin simularea operațională a mecanismelor și a ansamblelor motorizate;
- învățarea modului de analiză a pieselor și ansamblelor, realizarea studiilor parametrice și analizelor modale, inclusiv utilizând reprezentări din mediul industrial real și scenarii de proiectare specifice.

Certificat obţinut de absolvenți:

După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Domenii de utilizare:

- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- echipamente industriale;
- industria bunurilor de consum;
- inginerie mecanică.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- operarea Inventor, la nivel avansat;
- cunoștințe inginerești de bază despre: caracteristici de material, comportamentul elastic al structurilor, rezistența materialelor, mecanică, metode de calculul structurilor - metoda deplasărilor, analiza cinematică a mecanismelor, de analiză plană și spațială cu elemente finite;
- limba engleză la nivel începător;
- geometrie euclidiană plană şi în spaţiu;
- grafică tehnică, standarde inginereşti, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- cunoștințe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual

Metode de formare:

- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere

Planul de pregătire:

MODUL M1 – Simularea mișcărilor ansamblelor în Inventor Profesional
M 1.1 Principii de lucru
M 1.2 Definirea sarcinilor
M 1.3Trasajul
M 1.4 Reprezentarea grafică
M 1.5 Animația
M 1.6 Raportul

MODUL M2 – Analiza statică
M 2.1 Principii de lucru
M 2.2 Definirea sarcinilor
M 2.3 Reprezentarea grafică și Raportul

MODUL M3 – Analiza cu metoda elementelor finite FEA
M 3.1 Principii de lucru
M 3.2 Preprocesare
M 3.3 Procesare și postprocesare: grafică și rapoarte

Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: Inventor(de obicei, versiunea curentă);
- suport de curs în format electronic, mapă cu aplicaţii electronice / tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

18 ore + 2 ore testul de verificare

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare:

Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de navigare, vizualizare, setare a spaţiului de lucru, desenare, modelare, editare şi adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.

Observaţii:

Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

600 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Nr. 2017-EM0693 (autorizatie)

Sit oficial Autodesk:

http://romania.autodesk.com

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:

http://international.autodesk.com

Nr vizitatori: 175062
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare