banner cfpct.ro
Home item Inventor item Inventor baza
Curs Autodesk Inventor baza Cfp Don Bosco
Curs Inventor baza

Titlul cursului:

Iniţiere în utilitare de proiectare asistată parametrizată:Inventor, nivel de bază

Domeniul ocupaţional:

Proiectare asistată parametrizată

Descriere curs:

Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.

Obiective:

Obiectivul general al acestui curs este învăţarea instrumentelor electronice pentru proiectare parametrizată, crearea modelelor parametrizate şi adnotarea acestora, imprimarea desenelor plane.
Obiective specifice: învățarea metodelor de dezvoltare a schițelor parametrizate geometric și dimensional, construcția şi editarea solidelor şi ansamblelor parametrizate,  specificaţii de lucru pe tipuri de piese şi structuri constructive (tablă subţire, elementele pieselor turnate) adnotarea reprezentărilor plane ale acestora şi imprimarea în format electronic şi fizic, noţiuni introductive de verificare a solidelor/ ansamblelor şi interacţiunilor cinematice ale pieselor în mişcare.

Certificat obţinut de absolvenți:

După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Domenii de utilizare:

- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- echipamente industriale;
- industria bunurilor de consum;
- inginerie mecanică.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- operarea unui sistem CAD, la nivel de bază;
- limba engleză la nivel începător;
- geometrie euclidiană plană şi în spaţiu;
- grafică tehnică, standarde inginereşti, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- cunoștințe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual

Metode de formare:

- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere

Planul de pregătire:

MODUL M1
M 1.1.1 Interfaţa utilizator Autodesk Inventor
M 1.1.2 Tutoriale şi help interactive - Online HelpandTutorials

M 1.2 Proiectarea parametrizată şi elemente de bază pentru desenare
M 1.2.1 Proiectarea pieselor parametrizate Designing Parametric Parts
M 1.2.2 Utilizarea fişierelor de tip proiect pentru proiectarea pieselor

M 1.3 Tehnici de bază pentru desenare
M 1.3.1 Crearea schiţelor plane
M 1.3.2 Restricţii geometrice
M 1.3.3 Restricţii dimensionale

MODUL M2 - Forme parametrizate de bază
M 2.1 Crearea entităţilor parametrizate de bază
M 2.2 Schiţe intermediare
M 2.3 Editarea pieselor parametrice
M 2.4 Crearea entităţilor lucrative - workfeatures
M 2.5 Crearea formelor de bază prin sweeping

MODUL M3 - Detalierea formelor
M 3.1 Crearea teşiturilor şi racordărilor
M 3.2 Crearea găurilor şi filetelor
M 3.3 Structuri ordonate şi oglindite
M 3.4 Crearea pieselor din pereţi subţiri

MODUL M4 - Trecere în revistă a proiectului de ansamble
M 4.1.1 Proiectarea ansamblelor
M 4.1.2 Utilizarea fişierelor tip pentru ansamble

M 32.2 Componentele unui ansamblu
M 4.2.1 Amplasarea pieselor componente existente în ansamblu
M 4.2.2 Restricţionarea componentelor
M 4.2.3 Amplasamentul componentelor standardizate utilizând Content Center
M 4.2.4 Elemente de bază în proiectarea componentelor unui ansamblu

MODUL M5 - Unelte de bază în lucrul cu ansamble
M 5.1 Identificarea pieselor din ansamblu
M 5.2 Instrumente de analiză şi cinematică
M 5.3 Prezentarea ansamblelor

MODUL M6 - Crearea vederilor de bază
M 6.1 Mediul de lucru în spaţiul hârtie
M 6.2 Vederi principale şi proiecţii
M 6.3 Secţiuni
M 6.4 Detalii
M 6.5 Gestionarea vederilor

MODUL M7 - Cote, adnotări şi tabele
M 7.1.1 Tehnici de cotare automată
M 7.1.2 Tehnici de cotare manuală
M 7.1.3 Adnotarea găurilor şi filetelor
M 7.1.4 Crearea liniilor de axă, de simetrie şi a simbolurilor
M 7.1.5 Crearea tabelelor
M 7.2 Adnotarea desenelor de ansamblu
M 7.2.1 Devizul: Bill of Materials
M 7.2.2 Crearea şi adaptarea devizelor şi a tabelelor de componenţă
M 7.2.3 Crearea indecșilor încercuiţi

MODUL M8 - Standarde şi alte resurse pentru desenare
M 8.1 Setarea standardelor
M 8.2 Resurse de desenare.

Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: Inventor(de obicei, versiunea curentă);
- suport de curs în format electronic, mapă cu aplicaţii electronice / tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

40 ore + 2 ore testul de verificare

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare:

Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de navigare, vizualizare, setare a spaţiului de lucru, desenare, modelare, editare şi adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.

Observaţii:

Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

700 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Nr. 2017-EM0693 (autorizatie)

Sit oficial Autodesk:

http://romania.autodesk.com

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:

http://international.autodesk.com

Nr vizitatori: 175064
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare