banner cfpct.ro
Home item Inventor item Inventor avansat
Curs Autodesk Inventor avansat Cfp Don Bosco
Curs Inventor avansat

Titlul cursului:

Optimizarea lucrului cu utilitare de proiectare asistată parametrizată: Inventor, nivel avansat

Domeniul ocupaţional:

Proiectare asistată parametrizată

Descriere curs:

Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.

Obiective:

Obiectivul general al acestui curs este învăţarea instrumentelor electronice pentru proiectare parametrizată, crearea modelelor parametrizate şi adnotarea acestora, imprimarea desenelor plane.
Obiective specifice:
- aprofundarea modului de lucru în modul ansamblu;
- înțelegerea uneltelor Inventor pentru maximizarea productivității în proiectare și integrarea elementelor de automatizare a proiectării;
- utilizarea suprafețelor complexe în proiectarea parametrică.

Certificat obţinut de absolvenți:

După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Domenii de utilizare:

- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- echipamente industriale;
- industria bunurilor de consum;
- inginerie mecanică.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- operarea Inventor, la nivel de bază;
- limba engleză la nivel începător;
- geometrie euclidiană plană şi în spaţiu;
- grafică tehnică, standarde inginereşti, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- cunoștințe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual

Metode de formare:

- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere

Planul de pregătire:

MODUL M1 – Proiectarea ansamblelor de sus în jos (top-down)
M 1.1 Principii de lucru
M 1.2 Resurse de desenare

MODUL M2 – Crearea pieselor în interiorul ansamblelor cu acceleratorul de proiect Inventor
M 2.1 Principii de lucru
M 2.2 Resurse de modelare

MODUL M3 – Reprezentarea pozițională a ansamblelor si nivelele de detaliu  în reprezentarea ansamblelor
M 3.1 Principii de lucru
M 3.2 Resurse de reprezentare.
M 3.3 Reprezentarea detaliilor

MODUL M4 – Reprezentarea fotografică a ansamblelor în Inventor Studio

MODUL M5 – Utilizarea elementelor de automatizare în reprezentarea ansamblelor
M 4.1 Principii de lucru
M 4.2 iMates – restricții predefinite
M 4.3 iParts – piese predefinite
M 4.4 iFeatures și elemente derivate

MODUL M6 – Modelarea suprafețelor și utilizarea acestora în Inventor
M 5.1 Principii de lucru – noțiunea de NURBS și definițiile de suprafață
M 5.2 Operații complexe de sweeping, lofting
M 5.3 Editarea suprafețelor
M 5.4 Utilizarea suprafețelor în modelarea/ editarea solidelor parametrizate

Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: Inventor(de obicei, versiunea curentă);
- suport de cursîn format electronic, mapă cu aplicaţii electronice / tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

24 ore + 2 ore testul de verificare

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare:

Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de navigare, vizualizare, setare a spaţiului de lucru, desenare, modelare, editare şi adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.

Observaţii:

Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

800 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Nr. 2017-EM0693 (autorizatie)

Sit oficial Autodesk:

http://romania.autodesk.com

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:

http://international.autodesk.com

Nr vizitatori: 175063
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare