banner cfpct.ro
Home item AutoCAD item AutoCAD intermediar
Curs Autocad intermediar Cfp Don Bosco
Curs AutoCAD intermediar

Titlul cursului:

AutoCAD nivel intermediar

Domeniul ocupaţional:

Proiectare asistată de calculator sau CAD (din engleză de la Computer-Aided Design)

Descriere curs:

Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.

Obiective:

Obiectivul principal al acestui curs este acela de a îl  învăţa pe student uneltele puternice de desenare, gestionare a desenului dimensionare şi tipărire în 2D, şi tehnicile înrudite acestora. De asemenea, studenţii vor învăţa să refolosească materiale care au fost create anterior, şi să extragă informaţii grafice şi non-grafice din desenele lor.
Obiective specifice: învăţarea uneltelor de selecţie şi calcul rapid, de corectură şi revizie, lucrul cu blocuri şi atribute, tabele, extragerea informaţiei non-grafice din desen şi interfaţarea cu aplicaţii pentru baze de date, seturi de coli (proiecte sheet set), gestionarea rapidă a definiţiilor asociative între desene (Design Center), desenarea cu elemente parametrizate, crearea şi gestionarea blocurilor parametrizate dinamice, elemente de standardizare în desen.

Certificat obţinut de absolvenți:

După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Domenii de utilizare:

- arhitectură;
- construcții;
- drumuri și poduri;
- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- electronică și electrotehnică;
- design industrial;
- inginerie mecanică.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- limba engleză la nivel de începător;
- cunoştinţe de operare a unui sistem CAD la nivel de iniţiere (curs de bază), grafică tehnică, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual

Metode de formare:

- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere

Planul de pregătire:

MODUL M1
M.1 Desenarea obiectelor
M.1.1 Multilinii
M.1.2 Note de corectură: RevisionClouds
M.1.3 Câmpuri libere pe desen: Wipeouts
M.1.4 Frontiere din obiecte: Boundaries
M.1.5 Mulţimi plane: Regions

MODUL M2
M.2 Manevrarea obiectelor şi datelor
M.2.1 Utilizarea selecţiei rapide: Quick Select
M.2.2 Purjarea obiectelor grafice: PurgingObjects
M.2.3 Obiecte punctuale: Point Objects
M.2.4 Împărțirea şi divizarea obiectelor: Divide, Measure
M.2.5 Unelte de calcul geometric: Geometry Calculator

MODUL M3
M.3 Cotare şi notaţii pe desen
M.3.1 Introducere în scala corespunzătoare a adnotărilor: AnnotationScaling
M.3.2 Controlul scării de adnotare: Annotation Scale
M.3.3 Utilizarea săgeţilor: Multileaders
M.3.4 Cotarea
M.3.5 Semne de centrare şi simetrie: centermarks
M.3.6 Cotarea de poziţie: Ordinate Dimensions
M.3.7 Cotarea geometriilor şi toleranţe pe desen
M.3.8 Stiluri de cotare

MODUL M4
M.4.1 Lucrul cu elemente repetitive
M.4.1.1 Utilizarea DesignCenter™
M.4.1.2 Crearea paletelor de proprietăţi adaptate utilizatorului: CustomToolPalettes
M.4.1.3 Gestionarea şi partajarea paletelor cu unelte: ToolPalettes
M.4.1.4 Utilizarea referinţelor externe: ExternalReferences
M.4.1.5 Importul altor tipuri de fişiere

M.4.2 Blocuri şi atribute
M.4.2.1 Blocuri
M.4.2.2 Atribute
M.4.2.3 Editarea şi extragerea atributelor din desen

MODUL M5
M.5 Blocuri dinamice: DynamicBlocks
M.5.1 Utilizarea Blocurilor dinamice
M.5.2 Parametri
M.5.3 Acţiuni
M.5.4 Setarea şi Reglarea parametrilor
M.5.5 Crearea Blocurilor dinamice

MODUL M6
M.6 Gestionarea straturilor (layerelor) şi practici de lucru
M.6.1 Filtre pentru layere
M.6.2 Configuraţia de proprietăţi curente ale straturilor: LayerStates Manager
M.6.3 Standarde pentru straturi: LayerStandards

MODUL M7
M.7.1 Machete (Layouts) şi vederi (Views)
M.7.1.1 Crearea machetelor: Layouts
M.7.1.2 Modificarea machetelor şi utilizarea setărilor de pagină - Page Setups
M.7.1.3 Crearea ferestrelor în spaţiul hârtie
M.7.1.4 Lucrul cu ferestrele din spaţiul hârtie
M.7.1.4 Controlul vizibilităţii obiectelor în  ferestrele din spaţiul hârtie
M.7.1.5 Controlul scării de adnotare în ferestrele din spaţiul hârtie

M.7.2 Desene prototip
M.7.2.1 Utilizarea prototipurilor

MODUL M8
M.8 Imprimarea desenelor
M.8.1 Fişiere de configurare la plotare
M.8.2 Tabele cu stiluri de plotare
M.8.3 Publicarea desenelor

MODUL M9
M.9 Introducere în Seturi de Coli (SC) SheetSets
M.9.1 Crearea SC
M.9.2 Lucrul cu SC
M.9.3 Setarea proprietăţilor SC
M.9.4 Utilizarea câmpurilor in SC
M.9.5 Utilizarea atributelor în SC
M.9.6 Publicarea, transmiterea şi arhivarea SC

MODUL M10
M.10 Crearea tabelelor
M.10.1 Stiluri de tabele: Table Styles
M.10.2 Crearea şi modificarea tabelelor
M.10.3 Crearea tabelelor din date externe
M.10.4 Metode avansate de lucrul cu conţinutul tabelelor
M.10.5 Extragerea atributelor în tabele
M.10.6 Exportul şi importul tabelelor

MODUL M11
M.11 Desenul în spaţiu
M.11.1 Introducere în 3D
M.11.2 Crearea modelelor de bază din profile bidimensionale.

Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: AutoCAD(de obicei, versiunea curentă);
- suport de cursîn format electronic, mapă cu aplicaţii electronice / tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

24 ore + 2 ore testul de verificare

Orar:

Deobicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare:

Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.

Observaţii:

Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

600 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Nr. 2017-EM0693 (autorizatie)

Sit oficial Autodesk:

http://romania.autodesk.com

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:

http://international.autodesk.com

Nr vizitatori: 175060
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare