banner cfpct.ro
Home item AutoCAD item AutoCAD baza
Curs Autocad baza Cfp Don Bosco
Curs AutoCAD baza

Titlul cursului:

AutoCAD nivel de bază

Domeniul ocupaţional:

Proiectare asistată de calculator sau CAD (din engleză de la Computer-Aided Design)

Descriere curs:

Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.

Obiective:

Obiectivul general al acestui curs este învăţarea instrumentelor electronice pentru desenare, cotare  si imprimare a desenelor plane.
Obiective specifice: învăţarea metodelor de desenare, editare, utilizare a elementelor repetitive, cotare şi notare pe desen, imprimarea în format electronic şi fizic.

Certificat obţinut de absolvenți:

După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Domenii de utilizare:

- arhitectură;
- construcții;
- drumuri și poduri;
- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- electronică și electrotehnică;
- design industrial;
- inginerie mecanică.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- limba engleză la nivel începător;
- geometrie plană;
- grafică tehnică, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual

Metode de formare:

- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere

Planul de pregătire:

MODUL 1
M1.1 Prezentare generală AutoCAD
M1.1.1 Navigarea prin mediul de lucru
M1.1.2 Lucrul cu fişiere
M1.1.3 Afişarea obiectelor

M1.2 Crearea desenelor de bază
M1.2.1 Introducerea datelor
M1.2.2 Crearea obiectelor grafice de bază
M1.2.3 Utilizarea uneltelor de lucru: Snap
M1.2.4 Utilizarea uneltelor de lucru: Polar Tracking, PolarSnap
M1.2.5 Utilizarea uneltelor de lucru: ObjectSnapTracking
M1.2.6 Lucrul cu unităţi de măsură: Units
M1.2.7 Utilizarea tastelor funcţionale

MODUL 2
M.2 Manevrarea Obiectelor
M.2.1 Selecţia obiectelor grafice în desen
M.2.2 Schimbarea poziţiei unui obiect grafic
M.2.3 Crearea unor noi obiecte pornind de la obiecte existente
M.2.4 Schimbarea unghiul de poziţie al unui obiect
M.2.5 Oglindirea obiectelor
M.2.6 Structuri ordonate de obiecte
M.2.7 Modificarea dimensiunilor unui obiect

MODUL 3
M.3 Organizarea desenului şi comenzi de interogare
M.3.1 Utilizarea layerelor
M.3.2 Alocarea şi Schimbarea proprietăţilor obiectelor
M.3.3 Utilizarea PropertiesPalette
M.3.4 Tipuri de linie
M.3.5 Comenzi de interogare

MODUL 4
M.4 Modificarea obiectelor
M.4.1 Trim şi extend până la frontiere definite
M.4.2 Crearea geometriilor de offset
M.4.3 Unirea obiectelor: Join
M.4.4 Descompunerea obiectelor: Break
M.4.5 Racordarea obiectelor grafice
M.4.6 Teşirea obiectelor grafice
M.4.7 Editarea unei părţi din forma obiectelor

MODUL 5
M.5.1 Notaţii pe desen
M.5.1.1 Textul paragraf: MTEXT
M.5.1.2 Textul liniar: Single Line Text
M.5.1.3 Stiluri de text: TextStyles
M.5.1.4 Editarea Textului

M.5.2 Haşura
M.5.2.1 Haşurarea obiectelor
M.5.2.2 Editarea haşurilor

M.5.3 Cotarea
M.5.3.1 Crearea cotelor
M.5.3.2 Lucrul cu stiluri de cotare
M.5.3.3 Editarea cotelor

MODUL 6
M.6.1 Lucrul cu elemente repetitive
M.6.1.1 Utilizarea blocurilor: Blocks
M.6.1.2 Lucrul cu DesignCenter™
M.6.1.3 Utilizarea paletei cu unelte: ToolPalettes

M.6.2 Crearea obiectelor grafice suplimentare
M.6.2.1 Lucrul cu Polylinii
M.6.2.2 Crearea poliliniilor netede Splines
M.6.2.3 Crearea elipselor: Ellipses
M.6.2.4 Utilizarea tabelelor

MODUL 7
M.7.1 Aşternerea în pagină şi imprimarea desenelor
M.7.1.1 Conceptul de spaţiu hârtie şi machetă-layout
M.7.1.2 Setările din spaţiul hârtie: Page Setups
M.7.1.3 Utilizarea ferestrelor flotante
M.7.1.4 Imprimarea desenelor

M.7.2 Desenul prototip: TemplateDrawing
M.7.2.1 Utilizarea prototipurilor: creare, extensii, accesare, salvare

Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: AutoCAD(de obicei, versiunea curentă);
- suport de curs în format electronic, mapă cu aplicaţii electronice / tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

30 ore + 2 ore testul de verificare

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare:

Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.

Observaţii:

Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.

Prezența:

Frecvența cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

600 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Nr. 2017-EM0693 (autorizatie)

Sit oficial Autodesk:

http://romania.autodesk.com

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:

http://international.autodesk.com

Nr vizitatori: 175061
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare