banner cfpct.ro
Home item AutoCAD item AutoCAD avansat
Curs Autocad avansat Cfp Don Bosco
Curs AutoCAD avansat

Titlul cursului:

AutoCAD nivel avansat

Domeniul ocupaţional:

Proiectare asistată de calculator sau CAD (din engleză de la Computer-Aided Design)

Descriere curs:

Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.

Obiective:

Obiectivul principal al acestui curs este de învăţare a uneltelor avansate de adaptare a spaţiului de lucru, de gestionare a desenului,  publicare a proiectelor electronice,  lucrul interactiv în echipă, interconectare cu baze de date.

Certificat obţinut de absolvenți:

După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Domenii de utilizare:

- arhitectură;
- construcții;
- drumuri și poduri;
- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- electronică și electrotehnică;
- design industrial;
- inginerie mecanică.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- limba engleză la nivel de începător;
- cunoştinţe de operare a unui sistem CAD la nivel intermediar (curs de bază);
- grafică tehnică, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual

Metode de formare:

- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere

Planul de pregătire:

MODUL M1
M.1.1 Adaptarea interfeţelor si spaţiului de lucru
M.1.1.1 Adaptarea Paletelor de comenzi, instrumente si bare de instrumente
M.1.1.2 Adaptarea meniurilor
M.1.1.3 Crearea macrourilor si prezentărilor
M.1.1.4 Crearea tipurilor de linii si modelelor de haşura
M.1.1.5 Spaţiile de lucru
M.1.1.6 Rutine de încărcare şi aplicaţii

M.1.2 Translaţie între versiuni
M.1.2.1 Adaptarea interfeței utilizator
M.1.2.2 Compatibilitatea cu versiunile anterioare

M.1.3 Opţiuni
M.1.3.1 Fişiere, Afişaj, Deschide/ Salvează, Imprimă, Schiţare, Selecţie, Profile, Preferinţe

MODUL M2
M.2 Concepte pentru lucrul în echipă şi colaborare
M.2.1 Transmiterea electronică
M.2.2 Publicarea pe web
M.2.3 Fişiere DWF
M.2.4 Marcatori, hiperlinkuri
M.2.5 Exportul informaţiei pe WEB, lucrul cu pagini WEB
M.2.6 Securitatea desenelor

MODUL M3
M.3 Standarde de proiectare asistată de calculator
M.3.1 Crearea şi verificarea unui fişier de definiţie a standardelor
M.3.2 Verificarea lotului de date
M.3.3 Vizualizarea fişierelor cu loturi de standarde
M.3.4 Translatori pentru definiţiile de straturi

MODUL M4
M.4 Lucrul cu baze de date externe
M.4.1 Principiile de bază ale accesării BD externe
M.4.2 Pregătirea conectivităţii BD şi conectarea BD
M.4.3 Legături între BD şi obiectele grafice
M.4.4 Generarea etichetelor
M.4.5 Interogarea BD cu Query Editor
M.4.6 Lucrul cu fişiere de interogare

Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: AutoCAD(de obicei, versiunea curentă);
- suport de curs în format electronic, mapă cu aplicaţii electronice / tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

16 ore + 2 ore testul de verificare

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare:

Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.

Observaţii:

Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

600 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Nr. 2017-EM0693 (autorizatie)

Sit oficial Autodesk:

http://romania.autodesk.com

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:

http://international.autodesk.com

Nr vizitatori: 175059
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare