banner cfpct.ro
Home item AutoCAD item AutoCAD 3D
Curs Autocad 3D Cfp Don Bosco
Curs AutoCAD 3D

Titlul cursului:

AutoCAD3D

Domeniul ocupaţional:

Proiectare asistată de calculator sau CAD (din engleză de la Computer-Aided Design)

Descriere curs:

Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.

Obiective:

Obiectivul general al acestui curs este învăţarea instrumentelor electronice pentru modelare, vizualizare, reprezentare plană şi adnotare/ imprimare a desenelor plane.
Obiective specifice:  învăţarea metodelor de navigare în spaţiul 3D, analiză a modelului, definire a schiţelor de profil, modelarea/editarea elementelor spaţiale – suprafeţe, reţele şi solide, vizualizarea realistic, adnotarea reprezentărilor plane, imprimarea în format electronic şi fizic.

Certificat obţinut de absolvenți:

După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Domenii de utilizare:

- arhitectură;
- construcții;
- drumuri și poduri;
- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- electronică și electrotehnică;
- design industrial;
- inginerie mecanică.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- limba engleză la nivel de începător;
- geometrie euclidiană plană şi în spaţiu;
- grafică tehnică, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- operarea unui sistem CAD, la nivel de bază;
- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual

Metode de formare:

- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere

Planul de pregătire:

MODUL M1
M.1.1 Introducere în 3D
M.1.2 Crearea obiectelor spaţiale cu 1, 2 dimensiuni – wireframe, surface, mesh
M.1.3 Crearea primitivelor solide
M.1.4 Crearea modelelor din profile plane
M.1.5 Crearea solidelor compuse
M.1.6 Lucrul în spaţiul 3D

MODUL M2
M.2 Modelare liberă free-form în 3D
M.2.1 Introducere in free-form
M.2.2 Modelarea reţelelor de bază

MODUL M3
M.3 Crearea modelelor pornind de la secţiuni sau profile secţionale
M.3.1 Convertirea obiectelor plane în solide sau suprafeţe
M.3.2 Crearea modelelor compuse

MODUL M4
M.4 Editarea Modelelor
M.4.1 Detalierea modelelor solide
M.4.2 Conversia obiectelor
M.4.3 Editarea modelelor solide
M.4.4 Extragerea informaţiei geometrice de pe modelele solide
M.4.5 Schimbarea poziţiei unui model solid
M.4.6 Copierea modelelor
M.4.7 Extragerea informaţiei de pe obiectele 3D

MODUL M5
M.5 Secţionarea unui model şi crearea desenelor
M.5.1 Crearea profilelor plane şi a secţiunilor
M.5.2 Crearea desenelor pornind de la modele 3D

MODUL M6
M.6 Vizualizare
M.6.1 Utilizarea stilurilor de vizualizare: Visual Styles
M.6.2 Utilizarea luminilor: Lights
M.6.3 Utilizarea materialelor: Materials
M.6.4 Utilizarea setărilor legate de lumina solară: Sun
M.6.5 Reprezentări realistice: Rendering
M.6.6 Navigarea în spaţiul 3D
M.6.7 Utilizarea vizualizărilor dinamice: camera virtuală

MODUL M7
M.7 Nori de puncte - point clouds
M.7.1 Descrierea norilor de puncte
M.7.2 Convertirea fişierelor scanate în nori de puncte
M.7.3 Ataşarea norilor de puncte în desen
M.7.4 Editarea norilor de puncte

Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: AutoCAD(de obicei, versiunea curentă);
- suport de curs în format electronic, mapă cu aplicaţii electronice /tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

30 ore + 2 ore testul de verificare

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare:

Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.

Observaţii:

Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

700 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Nr. 2017-EM0693 (autorizatie)

Sit oficial Autodesk:

http://romania.autodesk.com

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:

http://international.autodesk.com

Nr vizitatori: 175058
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare